NYT:
Hjem » Tips & Tricks » DJI Phantom » IOC (Intelligent Orientation Control)

IOC (Intelligent Orientation Control)

Med DJI’s IOC (Intelligent Orientation Control) funktion, også kaldet “headless flying” behøver du ikke fortvivle hvis du pludselig mister orienteringen og ikke kan se hvordan din drone vender.
Samtidig er funktionen særdeles anvendelig når man filmer samtidig med at man manøvrerer med quadcopteren.
IOC funktionen har 2 indstillinger: “Home lock” og “Course lock”
Funktionerne er kun aktive når quadcopteren er indstillet til Naza-M mode.

Course lock (CL):

For at aktivere CL skal switch S2 (venstre) sættes i midterste position.
Når CL aktiveres tages der udgangspunkt i quadcopterens orientering under opstart. Med CL aktiveret vil dronen altid bevæge sig efter den oprindelige orientering når højre stick på senderen betjenes.
CL er specielt velegnet til foto- og video-optagelser da dronen altid vil bevæge i de samme retninger, uafhængigt at hvordan dronen vender.
Eks:
Hvis DJI’en tændes og og afventer GPS forbindelse, med forenden af dronen mod nord, vil den, efter aktivering af CL, altid flyve mod nord når højre stick skubbes fremad.

Home lock (HL):

Home lock funktionen kræver at dronen er forbundet til minimum 6 sateliter, samt at den er minimum 10 meter væk fra udgangs positionen (home point).
HL er specielt velegnet til at styre quadcopteren tilbage mod udgangs-positionen hvis man mister orientering og ikke ved hvordan dronen vender. Funktionen er også velegnet hvis man vil flyve dronen i en lige linje hen i mod sig selv, imens man roterer DJI’en for at holde et motiv i kameraets linse.
For at aktivere HL skal switch S2 (venstre) sættes i nederste position.
Når HL er aktiveret vil dronen altid bevæge sig i forhold til udgangs positionen (home point)
Eks.
Dronen flyves 50 meter fremad, hvorefter HL aktiveres. Uafhængigt at dronens orientering, vil den altid bevæge sig imod udgangs positionen hvis den højre stick trækkes tilbage.
Skubbes højre stick derimod fremad, vil DJI’en bevæge sig længere væk fra udgangs positionen, i samme retning som den virtuelle linje imellem udgangs positionen og dronen.

Avanceret brug af IOC:

Quadcopterens “home point” og orientering indstilles automatisk under opstart og forbliver normalt den samme indtil quadcopteren slukkes og tændes igen. Ønsker man at indstille “home point” eller orienteringen (flyveretningen) manuelt gøres det på følgende måde:

Course lock (CL):

Skift switch S2 hurtig imellem “off” og “course lock” 5 gange efter hinanden. Herefter er en ny orientering gemt i DJI’en.

Home lock (HL):

Skift switch S2 hurtig imellem “course lock” og “home lock” 5 gange efter hinanden. Herefter er en et nyt “home point” gemt i DJI’en.

Hvad skal man være opmærksom på:

  • Hvis man i HL kommer tættere end 10m fra udgangs positionen, vil IOC funktionen automatisk skifte til CL.
  • Hurtig rotation at dronen med en af IOC funktionerne aktiveret kan resulterede i unøjagtighed i retnings-stabiliteten.

Skriv en kommentar

Din mail adresse vil IKKE blive offentliggjort. Obligatoriske felter er markeret med *

*